Địa chỉ: Cơ sở sản xuất nhựa Hoàng Ân - Bờ sông An Phú Đông - Cuối đường An Phú Đông 13, Phường An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0918 532 752 - 0933 444 751
Email: nhuahoangan@gmail.com

Liên hệ

Thông tin liên hệ

  • Nhựa Hoàng Ân - Chuyên gia công các sản phẩm nhựa Composite, sửa chữa Ca Nô - Jetski, đóng mới vỏ Ca Nô.
  • Địa chỉ: Cơ sở sản xuất nhựa Hoàng Ân
  • Điện thoại: 0933 444 751 - 0918 532 752
  • Email: nhuahoangan@gmail.com